Albatros sp. z o.o

Współpraca

Od lat ekipa Albatros służy wsparciem dla jednostek pływających na terenie Portu Gdańskiego i okolicy niejednokrotnie ratując statki nawet nie tyle przed pójściem w ślady Tytanica, co przed dłuższym przestojem. Do tego kompleksowe przygotowanie do przeglądów klasowych pod nadzorem PRS i znajomość branży zarówno od strony teoretycznej, jak praktycznej oraz ugruntowane współpracą kontakty z firmami jeszcze bardziej wyspecjalizowanymi sprawiają, że niektóre firmy powierzają nam większość zadań związanych z należącymi do nich jednostkami.

Współpracujemy również z wysoko wyspecjalizowanymi firmami, znanymi ze swej solidności i profesjonalizmu, z których usług korzystamy w przypadku prac wymagających specyficznej wiedzy i umiejętności.

Mamy przyjemność korzystać z usług i być powiernikiem prac dla takich firm jak:

WUŻ – holowniki
w Porcie Gdańskim

WIĘCEJ

WUŻ – holowniki
w Porcie Gdańskim

WIĘCEJ

WUŻ – holowniki
w Porcie Gdańskim

WIĘCEJ